top of page
Cyklozaměstnavatel

Podpořte s námi skvělý projekt Cyklozaměstnavatel a nechte se certifikovat dle evropských standardů pro firmy a instituce, které aktivně vylepšují podmínky na pracovišti a pomáhají svým zaměstnancům ke snadnějšímu dojíždění na kole.

Nadace partnerství

Proč se certifikovat? 

Podpoříte své zeměstnance ve zdravém životním stylu. Fyzická aktivita před prací zvyšuje produktivitu, odolnost proti stresu, snižuje nemocnost a upevňuje fyzické i duševní zdraví. 

Podpoříte životní prostředí. Jděte příkladem a propagujete udržitelnou mobilitu v době klimatické změny. Navíc jízda na kole šetří náklady na dopravu zaměstnavatelům i zaměstnancům a dojíždějící na kole jsou v práci včas.

Podpoříte sami sebe. Zvýšíte svou atraktivitu na trhu práce, zejména pro nastupující generaci. Certifikace Cyklozaměstnavatele se stane integrální součástí vaší CSR strategie v segmentu enviromentálním a sociálním a upevníte tak image vaší společnosti či instituce.

Kontakt:

Stanislav Šotnar 

manažer projektu

+ 420 602 320 236

stanislav.sotnar@partnerstvi-ops.cz

www.cyklozamestnavatel.cz

VÍCE INFORMACÍ:

bottom of page