Podpořte s námi skvělý projekt Cyklozaměstnavatel a nechte se certifikovat dle evropských standardů pro firmy a instituce, které aktivně vylepšují podmínky na pracovišti a pomáhají svým zaměstnancům ke snadnějšímu dojíždění na kole.

Proč se certifikovat? 

Podpoříte své zeměstnance ve zdravém životním stylu. Fyzická aktivita před prací zvyšuje produktivitu, odolnost proti stresu, snižuje nemocnost a upevňuje fyzické i duševní zdraví. 

Podpoříte životní prostředí. Jděte příkladem a propagujete udržitelnou mobilitu v době klimatické změny. Navíc jízda na kole šetří náklady na dopravu zaměstnavatelům i zaměstnancům a dojíždějící na kole jsou v práci včas.

Podpoříte sami sebe. Zvýšíte svou atraktivitu na trhu práce, zejména pro nastupující generaci. Certifikace Cyklozaměstnavatele se stane integrální součástí vaší CSR strategie v segmentu enviromentálním a sociálním a upevníte tak image vaší společnosti či instituce.

Kontakt:

Michal Šindelář 

manažer projektu

+ 420 515 903 128

michal.sindelar@nap.cz

www.cyklozamestnavatel.cz

VÍCE INFORMACÍ:

CykloHub s.r.o. Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha 1, 110 00, IČ 086 44 411

© 2019 by CykloHub. Proudly created with Wix.com